NIKODAN tilbyder den bedste service for bæredygtigt fremskridt.

VIRKSOMHEDSOVERSIGT

Vores mission er at skabe mere opmærksomhed omkring bæredygtighed

Hos NIKODAN vil vi gerne give tilbage til miljøet og skabe opmærksomhed omkring bæredygtighed. Dette gør vi ved hele tiden at uddanne vores medarbejdere og skabe nye grønne initiativer, så vi kan sikre en mere bæredygtig produktion. Vi fokuserer på givende tidspunkt særligt på FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor vi har udvalgt de 4 mest relevante for vores virksomhed, som vi vil arbejde på. Disse kan der blandt andet læses mere om på denne side.

NIKODAN building and sign

12. Ansvarligt forbrug og produktion

12.4 “Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer, og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.”
12.5 “Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.”

Gennem uddannelse, medarbejderinddragelse og workshops, vil vi forbedre vores talenter indenfor:
• Håndtering og brug miljøvenlige kemikalier
•Håndtering og bortskaffelse af affald, så bæredygtigt som muligt
• Genbrug af komponenter, så vidt muligt
• Valg af samarbejdspartnere baseret på bæredygtig produktion, og forlange grønne initiativer fra dem
• Væsentlig reducering af vandforbrug

Environmental Conservation Plant Sustainability

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

8.2 “Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer.”

Vi arbejder med en workshop-model, hvor udvalgte medarbejdere og ledere er involverede. Her er målet at komme på nye innovative forslag til ny teknologi og initiativer, så vi kan optimere vores produktion på en bæredygtig måde – samtidigt med at vi gør vores produktion grønnere.

green energy from wind

7. Bæredygtig energi

7.2 “Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.”

Vi får allerede 100% af vores elektricitet fra vindmøller og vi arbejder pt. på at få en aktuel vurdering af vores klimaaftryk, så vi bedre kan udvikle flere initiativer for grøn energi.

Education background

 Gennem interviews med fokus på udvikling, vil vi evaluere og forbedre vores medarbejders kompetencer inden for faglighed, IT og sprog. Der vil ydermere blive tilbudt lederskabsworkshops fokuseret på behovet for træning og udvikling. Bæredygtighed indebærer mere end at sænke vores klimaaftryk, det handler også om at sikre at vores medarbejdere er veluddannede og har bæredygtige tankegange.

Her kan du læse vores guide til supplier code of conduct:
https://nikodan.eu/wp-content/uploads/Supplier-Code-of-Conduct.pdf 

Der er forandring i luften

Grøn energi

Vi tror på at gøre vores del for at spare på vores planets resourcer, hvilket er grunden til at NIKODAN kører på 100 % grøn energi. Både vores kontor og værksted er drevet af bæredygtige energikilder. Gennem vores samarbejde med Scanenergi, betyder det at vi investerer i grøn energi også at vi investerer i en pool af forskellige klimaprojekter for at reducere CO2 udslip og bygge bæredygtige energikilder rundt i verden. Derudover deltager vi i et initiativ fra IngenCO2, for at sikre at vores hjemmeside og brugen af den er 100% CO2 neutralt. Fordi vi tror på at gøre en forskel og have en positiv indflydelse på vores planet.

100 % vindenergi
Klimabevis for 100 % vindenergi fra Scanenergi
Scroll to Top