NIKODAN modtager udviklingspris

NIKODAN blev blandt fire andre virksomheder nomineret til Lagercrantz Groups Udviklingspris for 2020-2021. Disse var udvalgt blandt de 60 virksomheder der p.t. ligger under Lagercrantz Groups vingefang. På baggrund af en imponerende udvikling af både virksomhed og resultat, havde NIKODAN den 9. september æren af at modtage den flotte pris ved en højtidelig prisuddeling. Der blev skålet og givet nogle flotte ord med på vejen om opmærksomheden på NIKODAN, sammen med den fysiske pris: ”For implementering af solide økonomiske kontrolsystemer og processer i en projektbaseret virksomhed, helt fra tilbudsgivning, projektstyring opfølgning, og håndtering af ændringer, der samlet har medført solide økonomiske resultater på blot ét år.”

Fra NIKODANs side, var administrerende direktør Jan Gram og økonomichef Tommy Kvelland til stede for at modtage prisen på virksomhedens vegne – en pris der nu prominent hænger ved indgangen til NIKODANs hovedbygning. Om modtagelsen af prisen, siger Jan Gram: ”Hele NIKODAN teamet har arbejdet super hårdt for at forbedre processer, opfølgning og kommunikation, både internt i virksomheden og eksternt mod kunderne. Der er blevet skabt et godt fundament for NIKODAN, som skal sikre den videre rejse mod fortsat vækst.” Lagercrantz Groups Udviklingspris og den anerkendelse den repræsenterer bliver taget med i hjertet hos NIKODAN i den fortsatte udvikling.

Udviklingspris
Scroll to Top